chơi game một người Sòng bạc công bằng go - 50% tiền thưởng thứ hai koala

Phần thưởng thứ hai của Koala chỉ có thể được sử dụng vào thứ Hai. Số lượng chuộc lại: Không giới hạn. Tiền gửi tối thiểu cho ưu đãi tiền thưởng đó là $ 20. Tiền gửi số tiền $ 20 đến $ 49,99 sẽ được khớp với phần thưởng 50%. Số tiền thưởng tối đa là $ 1000. Sử dụng mã tiền thưởng Koalamo để yêu cầu đề nghị. CAGER là 30 lần (tiền thưởng + tiền gửi).

  • Tiền gửi $ 50 - Chơi với $ 75
  • Tiền gửi $ 100 - Chơi với $ 175
  • Tiền gửi $ 200 - Chơi với $ 400!

Các quốc gia bị hạn chế: Người israelThì Moldova

Phần thưởng sòng bạc công bằng
Để viết một bình luận, bạn phải hoặc Đăng ký
Đang tải
Đang tải
Đang tải
Đang tải