Danh mục tin tức

vdong app Tin tức theo chủ đề ?Elk Studios?

Elk Studios ra mắt khe video Kaiju có Lady Cyborg và Angry Beasts
Bởi Đạo sư 24 tháng 3 năm 2018 0 bình luận

Elk Studios đã ra mắt khá bất thường đối với họ là trò chơi video theo chủ đề khoa học viễn tưởng, Kaiju. Nhà phát triển mô tả các nhân vật chính của Slot Slot là một cyborg với trái tim con người từ bi. Cô ấy là…

Đang tải
Đang tải
Đang tải
Đang tải